Malene Osa-Bjørkmo

Malene Osa-Bjørkmo

Neuro-Trainer, registrert profesjonell Kinesiolog (+1000t)og yoga lærer, mediyoga instruktør og under utdanning til å bli MediYoga terapeut og lærer

Tittel:

Neuro Trainer, prof Kinesiolog(siden 2007),

sertefisert yoga instruktør (siden 2008).

MediYoga instruktør

Instruktør i Neuro Training og

National Trainer i Touch For Health hos IKC.


Privat:

Bor på Fevik med mann, barn og hund.


Mål:

Jobbe med barn og ungdom som ønsker selvtillit, indre trygghet, bearbeidelse av hendelser og bedre konsentrasjon og innlæring.


Motto:

"Everyone is fighting a battle, you know nothing about. Be kind! Always!


Utdannelse:

2008-2009- Medisin Grunnfag fulltid, Atlantis Medisinske Høyskole


2006- Touch For Health

  Art Of Solution Oriented Neuro Training

  Hjernen 1 og 2

  Blueprint 1

  Principles of Recuperation

  Innate Intelligence

  Energy Lift

  Clear Energy

2007- Tools og the Trade

  Basic One Brain

  Under the Code

  Advanced One Brain

  Blueprint 2

  Integration

  Connecting the Flow

  Feed the Glands not the stress

  Hjernen 3 + nevrotransmittere

  Go with the flow

  Etikk

  Life Quality

  Positive Respons

  The model of Universal Principles

  Fears, Habits and Beliefs

  Kinesiopathy

  Dyslexia

  Seeing Things Diffrently

  Synopsis Blueprint 3

  TFH Instructor Training

2008- Principles of Recuperation

  Vision, Insight and Purpose

  Functional Neurology

  T.N.T.I.

  Emotional Patterns

  Louder Than Words

  Womans Workshop

  Physics og Neurology

2009- Infused Compulsive Behaviour

  Neuro- ASTRO- Training

  Nevro muskulær stimulering

  Face Trait 1

  Best Digest

  Increase Sexual Energy

  Excel at Sports

  Clean Body

  Nevro Power Training

  Context of Recuperation

2011- TFH Metaphors

  TFH 5

  Nutritional Alternatives

  LOVE

2012- Fingermodes

2013- Functional Neuro-Training 2

2014- Timecyles

2015- Winning the Immune war

  Clinical Applications

2016- Effektiv Iridiologi

2013-2016- Instructor Training i Neuro-Training College

2012-2016- Apprentice til å bli National Trainer i TFH.

2017- Avsluttet apprenticeship, og er nå National Trainer i IKC (International Kinesiology College)

2017- Pain Elimination

2018- CEO Brain Integration

2019- The Kins of the Glands

2019- The Nine Pillars of Recuperation

2020- The Hidden Layers of The Brain


Instruktør i:

Touch For Health 1-4

Touch For Health 5 

Touch For Health Training 

The Art of Solution Oriented Neuro-Training

Principles of Recuperation

Blueprint 1 og 2

Innate Intelligence

Integration

Womans Workshop

Energy Lift

Clear Energy

Face Trait 1

Life Quality

Connecting the Flow

Feed the Glands not the stress

Best Digest

Increase Sexual Energy

Excel at SportsYoga

Energy Yoga Instrktør trening

K. Patthabi Jois Ashtanga Yoga Institute, Mysore India

David Swenson

MediYoga instruktør utdannelse

MediYoga terapeut og lærer utdannelse ( fullført 2/3 semestre. Ferdig vinteren 21/22. KONTAKT OSS

Storgata 2,

4876 Grimstad

 

Tel: 40403056/ 40403059

post@neurotraining.no

FØLG OSS

Få nyheter, bilder og informasjon om Sørlandets senter for Neuro Training.

All Rights Reserved © 2016